Game Hay

MENU

BOINC ứng dụng giúp bạn nguyên cứu mọi thứ xung quanh

Sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để nghiên cứu các bệnh, dự đoán nóng lên toàn cầu, hoặc khám phá pulsar! Ứng dụng BOINC khai thác sức mạnh máy tính không sử dụng của thiết bị Android của bạn và chạy việc cho các dự án nghiên cứu khoa học.
Bạn có thể chọn từ các dự án trong các lĩnh vực khoa học, bao gồm cả [email protected], Thế giới Community Grid, PrimeGrid, [email protected], [email protected], theSkyNet POGS, tiểu hành [email protected][email protected]

Ứng dụng BOINC không chạy ẩn trên thiết bị của bạn, vì vậy nó sẽ không làm tốn pin của bạn. Nó truyền dữ liệu qua WiFi vì vậy nó sẽ không sử dụng hết giới hạn dữ liệu kế hoạch điện thoại di động của bạn.

Tải ứng dụng BOINC: http://khoungdung.com.vn/boinc-ung-dung-giup-ban-nguyen-cuu-moi-thu-xung-quanh


Bình luận đã bị đóng.