Game Hay

MENU

Buddhist Meditation Trainer giúp bạn ngồi thiền và thư giãn

Buddhist Meditation Trainer là huấn luyện viên cá nhân của bạn giúp ngồi thiền thư giãn và làm sáng tỏ tâm trí. Nó có tính năng 10 cấp độ của sự giác ngộ và sâu hơn để suy gẫm về ở mọi cấp độ. Tất cả với một đơn giản để sử dụng bộ đếm thời gian thiền định.


Đơn giản chỉ cần bắt đầu hành thiền trong 5 phút mỗi ngày để cảm nhận sự khác biệt. Sau mười ngày, bạn sẽ đạt được một mức độ và giác ngộ hơn nữa. Bạn có thể dễ dàng thiết lập âm thanh thiền định và thời gian trong màn hình sở thích nhắm mục tiêu. Buddhist Meditation Trainer giúp bạn nhớ để thiền với một thông báo yêu cầu hàng ngày. Bạn có thể tắt chức năng này hoặc vào trong trang cấu hình.

Tính năng của ứng dụng Buddhist Meditation Trainer

– Nhắc nhở hằng ngày.
– Chỉ cách ngồi thiền và tịnh tâm đúng cách.
– Cấu hình dễ dàng.
– Miễn phí để tải.

Link để tải ứng dụng Buddhist Meditation Trainer: http://khoungdung.com.vn/buddhist-meditation-trainer-giup-ban-ngoi-thien-va-thu-gian


Bình luận đã bị đóng.