Game Hay

MENU

Budget ứng dụng thiết kế đẹp theo dõi tài chính của bạn

Budget là một ứng dụng trực quan, thiết kế đẹp đơn giản cho phép bạn theo dõi tất cả tài chính của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp các loại tùy chỉnh để tổ chức thu nhập và chi phí của bạn, thể hiện trong một loạt các biểu đồ hữu ích và danh sách.
Các tính năng chính của Budget

– Đơn giản và trực quan.
– Widget để nhanh chóng xem thông tin và thêm một giao dịch.
– Mỗi giao dịch ngày / tuần / tháng định kỳ.
– Thông báo.
– Phân tích các dữ liệu.
– Nhiều tài khoản.
– Nhập và xuất dữ liệu vào tập tin .csv.

Tải ứng dụng: http://khoungdung.com.vn/budget-ung-dung-thiet-ke-dep-theo-doi-tai-chinh-cua-ban


Bình luận đã bị đóng.