Game Hay

MENU

Chi tiết về các nhiệm vụ Thức Tỉnh hero game Dota Truyền Kỳ

Chi tiết về các nhiệm vụ Thức tỉnh hero game Dota Truyền Kỳ sẽ nói cho các chỉ huy hiểu rõ thêm về phần 1, phần 2 và phần 3 của nhiệm vụ. Cũng như những lưu ý khi làm nhiệm vụ Thức Tỉnh Hero trong game.


Lưu ý thêm trong nhiệm vụ Hero Thức Tỉnh game Dota Truyền Kỳ

– Đối với các nhiệm vụ vượt qua Phó bản, không thể sử dụng tính năng Càn Quét để hoàn thành được.

– Đối với Nhiệm vụ đi Cổng Thần/Thử Thách thì trận Thắng mới được tính vào “lượt chiến đấu tích lũy” cho đến khi hoàn thành số lượng theo yêu cầu của nhiệm vụ.

– Nếu “Bỏ” một nhiệm vụ Thức tỉnh đang thực hiện thì số trận “tích lũy” (đối với nhiệm vụ đi Cổng Thần/Thử Thách) hoặc số vật phẩm/trang bị (đối với nhiệm vụ mặc Trang bị cho hero) sẽ bị hủy bỏ.

– Sau khi Bỏ có thể Mở lại một nhiệm vụ Thức tỉnh hero bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn có điều kiện là không có nhiệm vụ Thức tỉnh nào khác đang trong quá trình thực hiện.

– Sẽ mất tối thiểu 3 ngày để Thức tỉnh 1 hero (hoàn thành hết các nhiệm vụ, không tính thời gian thu thập đủ các Mảnh, Trang bị để ghép thành Trang bị cho hero).

Nguồn: http://dotatruyenky.biz/chi-tiet-ve-cac-nhiem-vu-thuc-tinh-hero-game-dota-truyen-ky


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *