Game Hay

MENU

Học ngôn ngữ A rap với ứng dụng Learn Arabic

Ứng dụng Learn Arabic sẽ hướng dẫn bạn đọc chữ và số bằng tiến A rập. Với những hướng dẫn Audio chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả dành cho bạn.


Các tính năng của ứng dụng Learn Arabic

– Arabic bảng chữ cái.
– Số trong tiếng Ả Rập.
– Từ vựng tiếng Ả Rập.
– Bài học ngắn 1: Các câu ngắn với từ sử dụng Haza có nghĩa là Đây là.
– Short Bài 2: Các câu ngắn với từ sử dụng Zalika có nghĩa Đó là.
– Artlicle Definite (Al)
– Thêm nhiều từ vựng.

Tải ứng dụng Learn Arabic: http://khoungdung.com.vn/hoc-ngon-ngu-rap-voi-ung-dung-learn-arabic


Bình luận đã bị đóng.