Game Hay

MENU

Kết nối với bạn bè với ứng dụng FBM for Facebook

FBM for Facebook giúp kết nối trực tiếp với bạn bè của bạn bằng cách sử dụng Facebook.


Ứng dụng này là một công cụ của các trang web di động Facebook bằng một ứng dụng cho phép các tính năng tiên tiến được tích hợp. Nó sử dụng Facebook chính thức cung cấp các tính năng như thông báo. Xin lưu ý ứng dụng này nên được xem là một trình duyệt web được tối ưu hóa cho điện thoại, bất kỳ trang nào bạn nhìn thấy trong ứng dụng này có thể được truy cập bằng trình duyệt mặc định của bạn Android. Ưu điểm của việc sử dụng một ứng dụng là các tính năng như: thông báo, liên lạc đồng bộ và tải lên trực tiếp hình ảnh, video có thể được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành Android. Tại thời điểm này thông báo đã được thực hiện. Nhiều tính năng khác sẽ được thêm vào trong bản cập nhật trong tương lai.

​​Các tính năng của ứng dụng FBM for Facebook

– Cung cấp đầy đủ tính năng Facebook.
– Tối ưu hóa giao diện người dùng.
– Check in (GPS phải được kích hoạt).
– Tải hình nhanh.
– Thông báo nhanh chóng.

Link tải ứng dụng: http://khoungdung.com.vn/ket-noi-voi-ban-voi-ung-dung-fbm-facebook


Bình luận đã bị đóng.