Game Hay

MENU

Lên lịch làm việc hợp lý với ứng dụng Work Calendar

Trước khi sử dụng ứng dụng Work Calendar xin vui lòng kiểm tra các phiên bản Lite! Bạn đang shiftworker hoặc đã thay đổi thời gian làm việc hoặc lịch trình? Ứng dụng Work Calendar làm việc sẽ giúp bạn nhập thay đổi của bạn và lịch trình làm việc trong một cách dễ dàng và thuận tiện rõ ràng.


Tất cả các mục được thực hiện trong lịch Google hoặc Exchange hiện có (điều kiện tiên quyết)! Loại thiết lập mà sẽ phục vụ như khuôn mẫu để dễ dàng sử dụng khi vào thay đổi sau này.

Bạn thậm chí có thể kết hợp một số loại lịch trình công việc phức tạp hơn. Các loại khác nhau của quầy sẽ giúp bạn giữ một tổng quan về những thay đổi, giờ làm việc hoặc thậm chí dẫn đến tiền lương.

Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Work Calendar cho các loại sự kiện định kỳ (sở thích, thể thao, câu lạc bộ ngày, trường học, trường đại học …)

Chức năng của ứng dụng Work Calendar

– Thể loại: tên, chữ viết tắt, mô tả, bắt đầu và kết thúc thời gian, nhắc nhở / báo động, vị trí.
– Xem tuần / tháng để tạo / sửa đổi các mục trong lịch của bạn.
– Chương trình nghị sự.
– Tổng quan: tóm tắt tháng / năm của thời gian làm việc.
– Quầy giờ với làm thêm giờ, tiền lương.
– Hai vật dụng với thiết kế cấu hình.

Quyền yêu cầu từ ứng dụng Work Calendar

– Giao tiếp mạng truy cập internet đầy đủ sử dụng cho Dropbox đồng bộ, các dịch vụ khác sẽ làm theo.
– Thông tin cá nhân của bạn thêm hoặc sửa đổi các sự kiện lịch, sử dụng để đọc, chỉnh sửa hoặc nhập các sự kiện.
– Lưu trữ sửa đổi / xóa nội dung thẻ SD để tạo / đọc bản sao lưu dữ liệu của bạn.
– Các công cụ hệ thống tự động bắt đầu khởi động cho các chương trình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ: Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Bồ Đào Nha.

Tải ứng dụng Work Calendar: http://khoungdung.com.vn/len-lich-lam-viec-hop-ly-voi-ung-dung-work-calendar


Bình luận đã bị đóng.