Game Hay

MENU

Nhân đôi Vảy Rồng Viễn Chinh Dota Truyền Kỳ từ ngày 20-04

Thời gian: 20/04/2015 5:00- 22/04/2015 4:59

Phạm vi: Server 1 – Server 24

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các Chỉ Huy tham gia đánh Viễn Chinh, sẽ nhận được gấp đôi số Vảy Rồng Viễn Chinh sau khi vượt ải.

null

Chú ý

1. Vảy Rồng Viễn Chinh chỉ nhân đôi (X2) trong thời gian diễn ra sự kiện. Vì vậy mà lần Viễn Chinh chưa hoàn thành trước thời gian diễn ra sự kiện, cần phải được “BẮT ĐẦU LẠI” thì mới có thể nhận được nhận được gấp đôi Vảy Rồng Viễn Chinh .

2. Các thành viên từ VIP10 trở lên mỗi ngày có 2 lần “BẮT ĐẦU LẠI” Viễn Chinh, khi bắt đầu lại lần thứ 2 thì phó bản Viễn Chinh sẽ KHÔNG rơi ra Vảy Rồng.

VD_1. Chỉ Huy “Bắt đầu lại” trong ngà y 19/4, chỉ chiến đến ải thứ 2, sau ngày 20/04/2015 5:00 tiếp tục lượt viễn chinh của ngày 19/4, thì vảy rồng sẽ KHÔNG được nhân đôi ; Chỉ Huy “Bắt đầu lại” sau ngày 20/4/2015 5:00, sẽ NHẬN được gấp đôi vảy rồng.

VD_2 . Chỉ Huy “Bắt đầu lại” trong ngày 21/4, chỉ chiến đến ải thứ 2, sau ngày 22/4/2015 4:59 tiếp tục lượt viễn chinh của ngày 21/4, thì vảy rồng sẽ KHÔNG được nhân đôi ; Chỉ Huy “Bắt đầu lại” sau ngày 22/4/2015 4:59, thì vảy rồng cũng sẽ KHÔNG được nhân đôi.

Nguồn: http://dotatruyenky.biz/nhan-doi-vay-rong-vien-chinh-dota-truyen-ky-tu-ngay-20-04


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *