Game Hay

MENU

Nhận hóa đơn thanh toán trên ứng dụng Bills Organizer

Nhận Bills Organizer ngày hôm nay, vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một khoản thanh toán một lần nữa! Bạn luôn cần một công cụ đơn giản để kiểm soát số tiền bạn muốn chi tiêu trong tháng này. Về cơ bản bạn cần liệt kê các hóa đơn và một lịch mà bạn có thể thấy các khoản thanh toán quá hạn của mình, các khoản thanh toán theo kế hoạch và kiểm tra những gì đã được đền đáp. Bills Organizer được thực hiện để giúp đỡ những nhu cầu! Hãy liên tục lập kế hoạch tài chính hàng tháng của bạn là một nhiệm vụ dễ dàng và dễ chịu.


Các tính năng của ứng dụng Bills Organizer

– View khác nhau của Bills: Lịch và Danh sách Forums.
– Thêm, sửa và Xóa Bills.
– Tách Paid ngày.
– Mark như nút Paid trên mỗi hóa đơn chưa thanh toán
– Xem Over do, hôm nay, kế tiếp 10 ngày hóa đơn khi các ứng dụng khởi động.
– Xem trả / hóa đơn chưa thanh toán của một dự luật tái phát.
– Xác định trạng thái của các hóa đơn bằng marker cá nhân vào ngày.
– Mã màu cho phải trả và phải thu.
– Tự động đánh dấu hóa đơn khi thanh toán.
– Widget hiển thị đếm và số tiền quá hạn, Hôm nay, kế tiếp 10 ngày Bills.
– Thống kê: Pie Chart, Bar Chart.
– Hỗ trợ địa phương thập phân tách.
– Sử dụng máy tính tích hợp để nhanh chóng tính toán hóa đơn số tiền.
– Thêm hóa đơn với chủng loại, số lượng, ưu tiên, phải trả / phải thu, ghi chú.
– Nhắc nhở về các hoá đơn: Cùng ngày, một ngày trước, hai ngày trước và một tuần trước khi.
– Lịch khác nhau Designs.
– Bills Pre Defined: Templates.
– Thêm, chỉnh sửa và xóa các loại.
– Chia sẻ một Bill.
– Hiển tháng / ngày nay tổng số tiền thanh toán này, số tiền chưa thanh toán.
– Tìm kiếm theo Tên hay Bill Bill ghi chú.
– Simple và dễ dàng để sử dụng.
– Bills Lọc theo phải trả, phải thu.
– Export as csv và html.
– Sao lưu và phục hồi đến / từ thẻ SD.
– Widget.
– Khác tệ Hỗ trợ Forums – Danh sách thứ tự theo Tên / Status / Type / Priority.
– Phải trả và phải thu khoản riêng trong danh sách xem và hóa đơn xem.

Tải ứng dụng: http://khoungdung.com.vn/nhan-hoa-don-thanh-toan-tren-ung-dung-bills-organizer


Bình luận đã bị đóng.