Game Hay

MENU

Nhắn tin miễn phí và vô cùng bảo mật với ứng dụng Threema

Threema là một ứng dụng nhắn tin di động mà đặt an ninh và sự riêng tư đầu tiên. Bạn có thể yên tâm rằng chỉ có bạn và người nhận có thể đọc tin nhắn của bạn. Bạn có thể sử dụng hoàn toàn nặc danh Threema, mà không đưa ra những thông tin cá nhân như số điện thoại hoặc địa chỉ email. Tin nhắn của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi ngay lập tức sau khi được chuyển giao. Vì vậy, bạn được bảo vệ hoàn toàn chống lại lạm dụng dữ liệu.


​Tính năng trong Threema

– Tin nhắn văn bản.
– Gửi video và hình ảnh.
– Gửi tin nhắn bằng giọng nói.
– Tạo nhóm chat và thêm các thành viên mới.
– Đồng bộ danh bạ của bạn.

Tính năng đặc biệt của Threema

– Tất cả các tin nhắn văn bản và giọng nói cũng như hình ảnh, video, và các địa điểm GPS được mã hóa.
– Thậm chí các nhóm chat cũng mã hóa.
– Xác minh danh tính của một liên lạc bằng cách quét mã QR cá nhân của họ.
– Không ai có thể đọc hoặc đánh giá dữ liệu của bạn.
– Tập tin địa phương đang được lưu trữ được mã hóa trên điện thoại di động của bạn.

Tính năng được nâng cấp trong phiên bản mới của Threema

– Đọc địa chỉ liên lạc của bạn, chỉnh sửa địa chỉ liên lạc của bạn.
– Nhận tin nhắn văn bản. Sử dụng để tự động kết nối Threema ID của bạn đến một số điện thoại di động.
– Vị trí chính xác (GPS và mạng dựa).
– Thêm hoặc xóa tài khoản, tìm tài khoản, tạo tài khoản.
– Sửa đổi hoặc xóa nội dung lưu trữ USB của bạn.
– Threema có thể được mở rộng bằng việc góp phần bổ sung riêng rẽ có thể tải về mà có thể yêu cầu thêm quyền.


Bình luận đã bị đóng.