Game Hay

MENU

Photo Grid Collage Maker ứng dụng ghép ảnh nghệ thuật

Với ứng dụng PhotoGrid bạn có thể tạo riêng cho mình một bộ sưu tập ảnh tuyệt vời.
PhotoGrid là một ứng dụng miễn phí với nhiều lựa chọn cho việc tạo ảnh ghép.
PhotoGrid giúp chia sẻ các bức ảnh và cắt dán, chỉnh sửa một cách dễ dàng. Bạn có thể tao riêng cho mình một bộ sưu tập ảnh nghệ thuật với PhotoGrid
Chia sẻ hình ảnh lên các mạng xã hội ảnh Instagram.
Video sử dụng hình ảnh được chỉnh sửa bằng PhotoGrid cho chất lượng phát video tốt nhất.

Tải ứng dụng Photo Grid Collage Maker: http://khoungdung.com.vn/photo-grid-collage-maker


Bình luận đã bị đóng.