Game Hay

MENU

Quản lý cân nặng hiểu quả với ứng dụng Weight Manager

Weight Manager theo dõi các thay đổi trọng lượng hàng ngày của bạn và hiển thị chúng trong một biểu đồ tương tác đẹp.


Tính năng của ứng dụng Weight Manager

– Đơn giản nhập dữ liệu.
– cuộn, biểu đồ Zoomable.
– BMI.
– Trọng lượng mục tiêu.
– Visualization kế hoạch chế độ ăn uống của bạn trong bảng xếp hạng.
– Thống kê.
– Import,Export ra Excel.
– Đồng bộ hóa với Withings.
– Withings thông báo thời gian thực.
– Widget tùy chỉnh.

Weight Manager yêu cầu các quyền sau đây

– Internet: Withings đồng bộ và quảng cáo hiển thị.
– Truy cập mạng: Yêu cầu của thư viện quảng cáo.
– Viết lưu trữ bên ngoài: Nhập và xuất cơ sở dữ liệu.
– Nhận khởi động hoàn tất: Để thiết lập lại các lời nhắc nhở hàng ngày trên khởi động lại.
– Nhận tài khoản: Nhận thông báo đẩy từ các dịch vụ Withings.
– Khóa Wake: Xử lý các thông báo nhận được.

Link tải ứng dụng Weight Manager: http://khoungdung.com.vn/quan-ly-can-nang-hieu-qua-voi-ung-dung-weight-manager


Bình luận đã bị đóng.