Game Hay

MENU

Sao lưu và phục hồi ứng dụng với App Backup & Restore

App Backup & Restore là ứng dụng công cụ cho phép bạn sao lưu và khôi phục các ứng dụng trên Android.

Các tính năng chính có trong ứng dụng App Backup & Restore:
– Sao lưu ứng dụng trên thẻ SD.
– Sao lưu hàng loạt.
– Sao lưu market link cho ứng dụng được bảo vệ.
– Khôi phục các ứng dụng từ thẻ SD.
– Khôi phục hàng loạt.
– Gỡ bỏ cài đặt nhanh.
– Sắp xếp ứng dụng theo tên, ngày cài đặt, kích thước.
– Tự động sao lưu khi cài đặt.
– Hiển thị lưu trữ sử dụng.
– Nhiều phiên bản sao lưu.
– Tìm kiếm ứng dụng từ Google market.
– Gửi file APK qua email.
– Chia sẻ market link.
– Hỗ trợ App2SD.

Tải ứng dụng App Backup & Restore: http://khoungdung.com.vn/sao-luu-va-phuc-hoi-ung-dung-voi-app-backup-restore


Bình luận đã bị đóng.