Game Hay

MENU

Ẩn bình luận Cờ Thủ

Đăng ngày: 14.07.2015
[Cờ Thủ – Update] Tính năng “Ẩn Bình Luận” Để giúp người chơi tập trung, không bị phân tâm bởi những lời bình luận của …