Game Hay

MENU

Tham gia cầu may chủ nhật hấp dẫn cùng iWin Online

Sự kiện cầu may chủ Nhật đã đến trên các phiên bản iWin Java 299, iWin Android 450 và iWin iOS 441 với những ưu đãi hấp dẫn từ cầu may cuối tuần. Tham gia cầu may ngày 25/01/2015 để có cơ hội nhận hàng triệu Win miễn phí.

I. Các ưu đãi tham gia cầu may ngày Chủ Nhật

Tặng ngay 9 điểm cầu may cho lần nạp SMS hoặc Card đầu tiên trong ngày.
Tặng ngay 19 điểm cầu may cho lần nạp In-app đầu tiên trong ngày.
Tăng thêm 9 điểm cầu may cho các game thủ nạp SMS hoặc Card vào ngày Thứ 7 và Chủ Nhật.
Cầu may lần thứ 22 trong sự kiện được tặng 19 điểm cầu may.
Cầu may lần thứ 40 trong sự kiện được tặng 19 điểm cầu may.
Mỗi lần quay cầu may tốn 2 điểm.

II. Chuỗi nhiệm vụ cầu may ngày Chủ Nhật

2. Nạp Win bằng SMS đầu tiên trong ngày Chủ Nhật được tặng 9 điểm cầu may.
Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp SMS trong Thứ 7 và Chủ Nhật được tặng 9 điểm cầu may.
4. Nạp Win bằng CARD đầu tiên trong ngày Chủ Nhật được tặng 9 điểm cầu may.
Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp CARD trong Thứ 7 và Chủ Nhật được tặng 9 điểm cầu may.
6. Nạp Win bằng In-App đầu tiên trong ngày Chủ Nhật được tặng 19 điểm cầu may.
Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp In-App trong Thứ 7 và Chủ Nhật được tặng 29 điểm cầu may.
7. Cầu May lần thứ 22 trong sự kiện được tặng 19 điểm cầu may.
8. Cầu May lần thứ 40 trong sự kiện sẽ được tặng 19 điểm cầu may.
Hoàn thành nhiệm vụ (1) (2) (7) (8) được tặng 39 điểm cầu may.
Hoàn thành nhiệm vụ (3) (4) (7) (8) được tặng 39 điểm cầu may.
Hoàn thành nhiệm vụ (5) (6) (7) (8) được tặng 39 điểm cầu may.
Hoàn thành nhiệm vụ (1) (2) (3) (4) (7) (8) được tặng 99 điểm cầu may.

III. Đối tượng được tham gia

Tất cả các game thủ sử dụng phiên bản iWin 299, iWin 441 và iWin 450 và các phiên bản khác.

IV. Cách quay cầu may

Game thủ sử dụng iWin Online phiên bản iWin 299: Vào phần Cầu may có sẵn trong game.
Game thủ sử dụng iWin Online phiên bản iWin 441 và iWin 450: Vào mục Win miễn phí (biểu tượng hộp quà).


Bình luận đã bị đóng.