Game Hay

MENU

Tip Calculator ứng dụng tính toán tài chính đơn giản

Tip Calculator ứng dụng đơn giản cho phép bạn phân chia hóa đơn của bạn. Chuyển đổi giữa các quan điểm cơ bản và nâng cao với các tab.Tip Calculator để tính toán và cũng sử dụng nó để chia hóa đơn. Một công cụ phải có cho bạn với bạn bè của bạn để calcuate một mẹo hay chia check rất dễ dàng để sử dụng. Chỉ cần gõ vào số tiền và bạn đã làm xong!

Các sử dụng ứng dụng Tip Calculator

– Sử dụng cộng trừ để tăng hoặc giảm số lượng khách để phân chia, kiểm tra!
– Cuộn spinner để chọn tip phần trăm.
– Dù lựa chọn bạn thay đổi, tính toán được cập nhật trên bay không cần phải bấm vào nút tính toán!
– Đơn giản và dễ dàng để sử dụng Tip Calculator.

Tải ứng dụng Tip Calculator: http://khoungdung.com.vn/tip-calculator-ung-dung-tinh-toan-tai-chinh-don-gian


Bình luận đã bị đóng.