Game Hay

MENU

Tùy biến và thay thế màn hình chính với Galaxy Launcher

Galaxy Launcher giúp tùy biến cao, hiệu suất điều khiển, thay thế màn hình dựa trên Galaxy S5 Launcher với giao diện TouchWiz.


Các tính năng Galaxy Launcher

– Tùy chỉnh kích thước biểu tượng và biểu tượng kích thước văn bản.
– Hỗ trợ ADW gói icon.
– Tùy chỉnh lưới máy tính để bàn.
– Khóa, mở khóa máy tính để bàn.
– Infinite di chuyển trên máy tính để bàn.
– Ẩn ứng dụng trong ngăn kéo.
– Cuộn biến trang tùy biến và số lượng các biểu tượng.
– Đặt màn hình mặc định cho máy tính để bàn.
– Thẻ ngăn xếp có hiệu lực và hiệu quả TouchWiz.
– Chỉnh sửa các biểu tượng shortcut.
– Enable, Disable wallpaper scrolling.
– Enable, Disable vị trí thiết lập lại ngăn kéo.
– Hơn 16 biểu tượng trong thư mục.
– Thay đổi kích thước bất kỳ phụ tùng.
– Sao lưu và khôi phục.
– Giữ launcher trong bộ nhớ.

Galaxy Launcher Prime mở khóa các tính năng sau

– Thư mục trong ngăn kéo, kéo các ứng dụng vào các thư mục.
– Gestures hỗ trợ.
– Swipe cử chỉ vào bất kỳ biểu tượng.
– Thêm và xóa mục thư mục một cách nhanh chóng.
– Tùy chỉnh nền ngăn kéo màu.
– Hỗ trợ Nova Launcher, Apex Launcher, Go Launcher và LauncherPro gói icon.
– Nhiều hiệu ứng cuộn.

Link tải ứng dụng Galaxy Launcher: http://khoungdung.com.vn/tuy-bien-va-thay-man-hinh-chinh-voi-galaxy-launcher


Bình luận đã bị đóng.